Výstavba

Výstavba

Zastrešujeme všetky remeslá, profesie, práce a stroje všetkého druhu pre stavbu domu na kľúč. U nás nájdete všetky remeslá pod jednou strechou.

Hrubá stavba

Pri realizácii HSV (hlavnej stavebnej výroby) svojim klientom ponúkame kompletnú dodávku stavebných prác, výkopových prác, zakladanie stavby, murárske, tesárske a klampiarske práce. Počas stavby rodinných domov na kľúč zabezpečujeme všetky práce spojené so stavebnou činnosťou, stroje a remeslá.

Spolupracujeme iba s overenými subdodávateľmi, kompletne zastrešujeme realizáciu HSV. Pre klientov sprostredkujeme riadne výberové konanie za účelom výberu spoľahlivého a zodpovedného subdodávateľa pre určité časti subdodávky stavby.

Realizujeme projekty výstavby rodinných domov od základov. Postaráme sa o všetky výkopové práce, betonáž dosky alebo betonáž základových pásov, zakladanie a stavbu obvodového muriva. Obstaráme dodávku strechy, výrobu a montáž okien.

Výber materiálov

Pokiaľ sa jedná o výber materiálov pre stavebné práce, tento nechávame na klienta samotného. Výber materiálov, ideálne prebieha už počas spolupráce investora so stavebným projektantom a to v práci projekčnej, teda prípravnej (počas kreslenia projektu stavby RD).

Každý z dostupných systémov stavby budov a stavebných materiálov má svoje pozitíva ale aj negatíva. Samozrejme, našim klientom poskytneme informácie o jednotlivých materiáloch, avšak samotný výber materiálov a systémových riešení je na zákazníkovi. My vždy odporúčame a uprednostňujeme iba systémové riešenia realizácie stavebných prvkov.

Pracujeme iba s profesionálnymi materiálmi najvyššej kvality a akosti.

Pomocná stavebná výroba

Do tejto kategórie dodávky stavebných prác a materiálov spravidla patria všetky práce a remeslá nevyhnutné na dokončenia diela pripraveného na kolaudáciu. Po ukončení PSV je spravidla stavba pripravená na užívanie konečným užívateľom. Táto časť stavebnej výroby tvorí prevažný podiel nákladov na realizáciu stavby toho ktorého projektu.

Celkové náklady sa pohybujú v závislosti na investorovi a použitých materiáloch, avšak spravidla sa táto suma pohybuje v rozmedzí 60 až 80 percent s celkovej ceny stavby. My svojim klientom zabezpečujeme zhotovenie všetkých inštalácií, omietky alebo stierky, sadrokartón, fasádu, okná, taktiež upravíme okolie domu novým plotom a zámkovou dlažbou, zmontujeme nábytok, kuchyňu, interiérové dvere, položíme plávajúcu podlahu, atď..

O prácach patriacich do tejto kategórie stavebnej výroby sa dočítate podstatne viac v našej rubrike rekonštrukcia.

Elektrické inštalácie v rodinných domoch

Našou snahou je pri práci vždy používať tie najnovšie technológie a pracovné postupy. V neposlednom rade používame najlepšie stroje a technológie aj pri zhotovovaní elektroinštalácií. Ešte pred zahájením prác je potrebné s investorom komunikovať rozmiestnenie jednotlivých inštalácií, svietidiel, vypínačov, spotrebičov a zásuviek.

V momente zakreslenia umiestnenia inštalácií na stavbe je potrebné, aby klient mal ucelenú predstavu o umiestnení jednotlivých zariadení a nábytku v dome. Potom už samozrejme prichádza k samotnej realizácii nových elektroinštalácií.

Drážky na elektro a vodoinštalácie frézujeme drážkovacou frézou. Výhodou frézovania drážok je rýchlosť postupu prác najmä v materiáloch ako je armovaný betón a pálená tehla ale aj v iných materiáloch. Montážne otvory na inštalačné krabice vypínačov a zásuviek vykruhujeme alebo vyriezame a to v závislosti na stavebnom materiáli. Ďalšou výhodou prevedenia inštalácií drážkovacou frézou je nižšia spotreba materiálu na zahadzovanie drážok.

Čo sa už samotného zhotovovania elektroinštalácií týka, samozrejmosťou je kvalitná medená kabeláž, ktorú ukladáme buď do inštalačných trubiek, prípadne jednotlivé káble inštalujeme voľne do drážok, kde sa pripevnia sadrou. Kabeláž alebo inštalačné trubky potom zahadzujeme v drážkach stavebným lepidlom prípadne maltou.

Vodoinštalácie

V prípade zhotovovania nového vykurovacieho systému a kotolne v nehnuteľnosti je nutnosťou  dôsledné plánovanie jednotlivých postupov, zvolenie správnych technológií, cenovo dostupných avšak kvalitných. Nie vždy, veci a služby s najnižšou cenovkou sú aj najlacnejšie.

Investor sa musí rozhodnúť sám a zvážiť všetky plusy a mínusy toho ktorého systému vykurovania. Po samotnom rozhodovaní už samozrejme prichádza k starostlivému plánovaniu a v neposlednom rade aj k samotnej realizácii nových vodo-inštalácií.

Rovnako ako pri zhotovovaní elektroinštalácií, aj pri vodoinštaláciách, frézujeme drážky na potrubia a rozvody drážkovacou frézou napojenou na odsávanie prachu. Výhodou frézovania drážok je rýchlosť postupu prác najmä v materiáloch ako je betón. Vodoinštalácie prevádzame buď zváraním plastových komponentov a plastového potrubia, nazývaného tiež PPR potrubie, toto je cenovo najdostupnejšie riešenie rozvodu zdravo-inštalácií.

Samozrejme, na požiadanie tiež pracujeme s tzv. lisovanými spojmi a materiálmi ako plasto-hlinník, ktorý sa všeobecne nazýva PEX-AL-PEX systém. Naši profesionáli taktiež pracujú s materiálmi ako je meď, či iné moderné materiály používané na zhotovovanie zdravo-technických inštalácií.

Meď sa používa najmä pri zhotovovaní plynoinštalácií a rozvodov kúrenia – tieto taktiež spadajú do kategórie zdravo-inštalácií.  Máte akékoľvek otázky? Neváhajte, napíšte nám, naši odborníci čakajú aby vám mohli poradiť.

Zatepľovanie fasád

Investorom predávame svoje bohaté skúsenosti s rekonštrukciou fasád, zatepľovaním budov, či renováciou exteriérov budov vo všeobecnosti.

Postaráme sa o všetky práce spojené s rekonštrukciou fasád, samozrejmosťou je zabezpečenie logistiky, montáž a prenájom lešenia, poradenstvo pri výbere materiálu, nákup materiálu, poskytneme montáž a výrobu klampiarskych prvkov, poskytujeme zváračské práce, vybavíme montáž bleskozvodov a revízne správy.

Mnohé s týchto prác však poskytujeme iba ako balíček služieb, v prípade, že investor od nás ako od realizátora stavebných prác vyžaduje komplexnosť. Mnohé s týchto prác žiaľ neposkytujeme jednotlivo, ale iba ako kompletný balík služieb. Z dôvodu časovej náročnosti vieme takéto práce poskytnúť aj jednotlivo, avšak iba v prípade, že jednotlivé zákazky presiahnu sumu 500 EUR.

Fasádne omietky

Pri finálnych úpravách fasád si druh omietky, farbu, veľkosť zrna a štruktúru omietky vyberá klient. Výber dodávateľa materiálov a druh materiálov prebieha na základe kritérií zadaných klientom.

Naša firma je schopná investorom poskytnúť informácie o jednotlivých výrobcoch a ich možnostiach – na slovenskom trhu dostupných materiálov. Či už je kritériom pri výbere odolnosť, ekologickosť, cena alebo dizajn, správny výber materiálov je viac než dôležitý.

To znamená, tak ako pri každej práci, že príprava je pri dosiahnutí úspešnej realizácie kvalitnej fasády jedným z kľúčových faktorov. U predajcov zabezpečujeme najlepšie možné ceny za stavebný materiál. Používame výhradne certifikovaný materiál pre zatepľovacie systémy. Riadime sa normami stanovenými ustanoveniami postupu práce známe ako ETICS.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Hrubá stavba

Klientom môžme v spolupráci s naším architektom vypracovať jedinečný projekt pre jedinečný pozemok. Následne podľa projektovej dokumentácie vypracovávame cenové kalkulácie prác a materiálov. Samozrejme, projektovú dokumentáciu si môže dať vypracovať investor aj individuálne. Ideálne je, keď projektant vypracuje aj položkový rozpis prác a materiálov, prípadne tento rozpis vypracuje autorizovaný stavebný rozpočtár. Toto je dôležité, v prípade, že si investor chce objektívne porovnať cenové ponuky od rôznych stavebných firiem. V opačnom prípade, objektívne porovnanie cenových ponúk je prakticky nemožné.

Fasádne práce

Zabezpečujeme komplexné realizácie kontaktných aj odvetrávaných zatepľovacích systémov v norme ETICS. Zrealizujeme rekonštrukiu balkónov sytémovým spôsobom, tak, aby ste už viac nemali problém s vhkosťou a tepelnými stratami v zimnom období. Taktiež máme bohaté skúsenosti s realizáciou zatepľenia plochých striech a ich izoláciou asfaltovým modifikovaným pásom alebo Fatrafolom.  Pri dodávke akýchkoľvek prác samozrejme pracujeme a spolupracujeme s profesionálmi, ktorí ovládajú svoje remeslá dokonale, rozumejú problematike a používajú tie najmodernejšie technologické postupy. Už počas prvej obhliadky vašej nehnuteľnosti poskytujeme profesionálnosť, flexibilitu, poradenstvo a ústretovosť.

Komplexná stavebná činnosť

Pre nás komplexita výstavby znamená: od zakladania stavby po kolaudáciu. Cenové ponuky vypracovávame nezáväzne a zadarmo. Zvyčajne ich rozdeľujeme na dva samostatné celky. Na HSV a PSV položky prác a dodávky materiálov. Väčšinou, pokiaľ si to klient nešpecifikuje inak, HSV je postavenie hrubej stavby pod strechu. Do PSV patria všetky ostatné práce od zhotovenia omietok až po dokončovanie interiéru. Sem patrí aj zhotovovanie inštalácií

Interiér

Pre klientov, investorov, ktorý už majú zadané prípadne vyhotovené všetky ostatné práce okrem dokončovacích interiérových prác tu máme naše služby dokončovacích prác interiéru. Do týchto prác patrí pokládka plávajúcej podlahy, linolea, koberca, zhotovenie dlažieb, a obkladov kúpeľní, maľovanie a iné dokončovacie a montážne práce. Taktiež sem patria rôzne montážne práce, ako montáž nábytku, kuchyne, svietidiel a ostatného vybavenia.

Kúpeľne v rodinných domoch

Prostredníctvom našich partnerov zabezpečíme grafický návrh realizácie, poskytneme a zabezpečíme Vám odbornú asistenciu pri výbere materiálov, sanity a vybavenia. Jednou z našich činností je aj sprostredkovanie predaja sanity a obkladov u našich zmluvných partnerov. A konečne, pri samotnej realizácii kúpeľne, chodby, balkóna, kuchyne atď., zabezpečujeme všetky nevyhnutné práce potrebné na dokončenie každého projektu rekonštrukcie.

Samozrejme, že sa nezaoberáme len rekonštrukciou starých kúpeľní ale venujeme sa najmä realizáciám celkových rekonštrukcií bytov a domov, stavbou nových kúpeľní v novostavbách a kompletnou stavebnou činnosťou.

Máte záujem o naše služby?

0944 202 544